ثانیه های بی تو

نیستی 


و من 


تمام ِ روز 


حول ِ بیهودگی ام چرخ می زنم آه 


که 


ثانیه های ِ بی تو 


شمارش ِ معکوس ِ مرگ است ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب