آن زن من بودم ...

چقدر شبیه ِ من است
زنی که
نفس زنان
از تیمارستان گریخت ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب