یکشنبه، اردیبهشت ۲۴

آزادی

آزادی که اصول نداشته باشد ... آزادی نیست 

آرمانشهرهر کدام از ما با دیگری فرق دارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر