یکشنبه، اردیبهشت ۲۴

آزادی

آزادی که اصول نداشته باشد ... آزادی نیست 

آرمانشهرهر کدام از ما با دیگری فرق دارد

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...