حسرت و امید

هر دو نگاه می کنند 
پیرمرد 
به روزهای رفته 
پسر 
به آرزوهای آینده 

تلفیق ِ خوب حسرت و امید

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب