رالی

اتفاقی به مسابقه ی اتومبیل رانی رسیدم 
در ابتدای مسیر ایستادم 
غم انگیز بود 
از دید من همه می رفتند 
و از دید آنهایی که در انتهای مسیر ... همه می رسیدند ....

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب