دی وار

نه دیوار می خواهیم 
نه بی دیوار زندگی 
دیوار هم اسیر ِ آزادی ماست ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب