جذبه

با تلفن صحبت می کردم همون موقع رییس جان اومد بیرون از اتاق
داشتم می گفتم کجا؟ جواب داد یه دقیقه می رم پایین بر می گردم :)))

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب