پنجشنبه، تیر ۱

جذبه

با تلفن صحبت می کردم همون موقع رییس جان اومد بیرون از اتاق
داشتم می گفتم کجا؟ جواب داد یه دقیقه می رم پایین بر می گردم :)))

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...