شهید

می گفتند تا آقاجون رو می دید 
می ایستاد سر سجاده بلند می گفت : 
چهار رکعت نماز ظهر می خونم از ترس ِ آقاجون .... الله اکبر 

شهید شد 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب