آه از حواسم ...

آقای پدر می گفت 
بعضی انسانها حرف می زنند و پول می گیرند ، اینها حرفشان خریدار دارد 
بعضی ها هم هستند که حرف می زنند اما حرف ِ مفت 
اما دسته ی سومی هم هست که پول می دهند تا حرف بزنند اینها حرفشان مفت هم گران است و نمی ارزد ...

حواست هست دختر؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب