سه‌شنبه، تیر ۶

راش

به هزاران چشم 
خیره است بر من 

گم می کنم خود را 


آفرودیته

عکس از : آفرودیته

۵ نظر:

ناشناس گفت...

چشم هایت
خط به خط
رج به رج
می بافند؛پوستین ابریشمی اش را


دیگری بی ربط
س:کجاست؟

آفرو دیته گفت...

جایی حوالی هیچستان

ناشناس گفت...

حوالی هیچستان جایی هست
همیشه جایی باید باشد
دیگری بی ربط

آفرو دیته گفت...

حوالی هیچستان جایی است که منم

ناشناس گفت...

همیشه جایی باید باشد
جایی برای آرام دل
دیگری بی ربط

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...