عطر پاییز

مست می شوم به تابستان 
این عطر 
بوی ِ پاییز است ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب