شنبه، مرداد ۲۱

ذخیره ها پر شده است

 پاک می کنم 
تمام گفتنی ها را و به جایش مزخرف می نویسم 
تو بخند ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر