ذخیره ها پر شده است

 پاک می کنم 
تمام گفتنی ها را و به جایش مزخرف می نویسم 
تو بخند ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب