او هم می دانست که رفت

گالیله می دانست 
زمین که گرد باشد 
آدم ها هرچقدر که بروند 
باز
امیدی هست که برسند 
اگر نمی دانست که 
این همه لجبازی نمی کرد

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب