دوشنبه، مرداد ۲۳

او هم می دانست که رفت

گالیله می دانست 
زمین که گرد باشد 
آدم ها هرچقدر که بروند 
باز
امیدی هست که برسند 
اگر نمی دانست که 
این همه لجبازی نمی کرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر