دوشنبه، مرداد ۲۳

کوه

و من 
در تمامی سرزمین ها
چشمم به دنبال کوهی 
که جز در سرزمین مادری نبود ...

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...