پنجشنبه، مهر ۲۰

تو رفتی؟

خیلی چیزها هست که الان باورت نمی شود 
مثل من 
که باورم نمی شد
که این بار به دیدنت هم نیایم 
مثل امروز 
که آنقدر دیرم شده بود
که آسمان را ندیدم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر