پنجشنبه، مهر ۲۰

آندری دمنتییف

تا وقتی که درد دیگران را حس می کنیم 
مادامی که همدردی  در ما زنده است 
تا زمانی که آرزو داریم و جار و جنجال می کنیم 
زندگی ما قابل توجیه است 

تا زمانی که از قبل نمی دانیم 
کاری که انجام می دهیم 
چه عواقبی به همراه دارد
زندگی ما قابل توجیه است 

تا
 اولین دروغ
 یا اولین نیرنگ

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...