مسافرین محترم

مسافرین عزیز
هنگام خروج از قطار 
مسائل خود را فراموش نکنید 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب