شعر

راه برو 
دو بیتی و غزل 
بگذار شعر از تو جان بگیرد 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب