پنجشنبه، آبان ۱۸

مغرور و ساده

هنوزهایی در چشمانت 
رد مردی را می گیرم 
که با عشقی نابالغ 
دوستت دارم را دریغ می کرد ...

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...