پنجشنبه، آبان ۱۸

تو آن شعری که پایانی ندارد

به بعضی نوشته ها چشمت هم نباید بیفتد 
بعضی نوشته ها را باید یک بار خواند 
بعضی نوشته ها را باید هی خواند هی خواند هی خواند هی خواند ....

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...