پنجشنبه، آبان ۱۸

زود دیر می شود

کشف ِ دوست دارمت از این دست نوشته ها 
چون کشف شکستگی پای توتان خامون مصر
پس از سه هزار سال 
بی فایده است 

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...