جمعه، آبان ۱۹

پادشاه خواب ها من!

باشد!
نگاهم نکن 
خوابم که برد 
خووووب می بوسمت 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر