پادشاه خواب ها من!

باشد!
نگاهم نکن 
خوابم که برد 
خووووب می بوسمت 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب