هواخواه توام جانا و می دانم که می دانی .... که هم نادیده می بینی و هم ننوشته می خوانی

.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب