پنجشنبه، خرداد ۳۰

آن زن هراسان است

در آینه زنی است 
که خیال ِ پریشان مرا
با صدای کودکی هایم
بی صدا فریاد می کند 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر