آن زن هراسان است

در آینه زنی است 
که خیال ِ پریشان مرا
با صدای کودکی هایم
بی صدا فریاد می کند 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب