پنجشنبه، اردیبهشت ۲۱

رقصی چنین میانه میدانم آرزوست

مشتاق به مسلخ می رود خورشید

وقتی که با غروب
ماه طلوع کند 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...