سه‌شنبه، خرداد ۳۰

بگذر ز من

حماقت می بارد از این نوشته ها 
هرچه کوتاه می آیم 
تو بلند 
بیا و مرحمتی کن 
نخوان 
بگذر 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...