سه‌شنبه، خرداد ۳۰

حکم آنچه تو اندیشی

گرم باشد و هرم آفتاب 
دلت باران بخواهد
باران ببارد و ببارد 
آنقدر که بترسی از عذاب 
دلت آفتاب می خواهد 
باران تمام نشده آفتاب می شود
رطوبت خفه ات می کند ...
خدا جان 
من اینقدر مستجاب الدعوه بودم و نمی دانستم؟
لطفن کار خودت را بکن 
لطف آنچه تو اندیشی و من لال ...

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...