سه‌شنبه، خرداد ۳۰

بخند

آقا 
خودمان را به عاشقانه ها سرگرم می کنیم 
اما 
تا نخندید روزگارمان غروب جمعه است 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...