سه‌شنبه، خرداد ۳۰

چشمانمان به زمین است

آقا 
می گویند چشمانمان سگ دارد 
اما 
دست آموز نگاه شماست 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...