دوشنبه، تیر ۱۲

پام درد می کنه خب لنتی

کفش لعنتی جدید خوب ِ من 
قرار بود راحتی باشی 
یک امروز را بیا بی درد هم قدم شویم که راه طولانی ست 
 بیا و یاری کن 
یک امروز آدم نباش 
کفش باش 

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...