پنجشنبه، شهریور ۱۶

نگفته بودم ؟

چند روزه حرفش همش تو سرم می پیچه 
شما در مراحل بحرانی افسردگی حاد بسر می برید لطفن با خودتون کنار بیاید و به پزشک مراجعه کنید 
زکی 
از خوندن نوشته های سانسور شده و نصفه و نیمه اونم تو شرایط مختلف بدون دیدن و شناخت و ... می شه کسی رو روانشناسی کرد؟
لعنتی 
این حرفا روحم رو آزار می ده 
گفته بودم آدم داغ دیده دیگه آدم نیست ...

۱ نظر:

ناشناس گفت...

...

مرد

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...