چهارشنبه، مهر ۱۹

آندری دمنتییف

همه چیز با عشق آغاز می شود :
 شادی و اندوه ِ ما نیز
و من به چشمان تو می نگرم 
گویا همه آن چیزی که ما داریم در آغاز است

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...