جمعه، مهر ۲۱

لبخندم را چطور؟

دلم لهجه می خواهد 
کجایی اش مهم نیست
فقط مختص به من باشد 
که از آن دنیا هم 
میان همهمه و هیاهوی زمین 
مرا بیابی ...

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...