جمعه، مهر ۲۱

چه خوب که تویی هست !

می گوید 
کاش این مهر کمی مهربانتر باشد 

فکر می کنم
 تا کی طبیعت باید جور ناجوری ما را بکشد؟ 

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...