چهارشنبه، مهر ۱۹

جز بی تو بودن همه چیز را بلدیم

ما که دل شکسته ایم 
راضی بودن را خوب تر بلدیم 
.
.

می شد بگویم خندیدن
اما نمی گویم 

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...