پنجشنبه، آبان ۱۸

تاوان

تاوان بعضی خطاها پایان نمی گیرند
و سخت است 
شاد بودن با کسی که خطاهایت را به شماره گذاشته است 
تا باز تاوان خطای گذشته را ....

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...