جمعه، آذر ۱۰

فقط بشنو

می گه می تونی حرف بزنی 
آرام جواب می دم می تونم بشنوم 
می گه خب اشکال نداره 
فردا کریسمس بازاره برات بلیت می گیرم 
لاتاری هم داره اونم برات می گیرم چون هفته ی پیش خودم 4 تا فیش غذای مجانی تو رستوران هتل اینترکنتیننتال رو بردم این دفعه هم می خوام بگیرم 
خب دیگه من دارم می رم 
می خواهم جواب بدهم چ....
فعلا 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...