دوشنبه، آذر ۶

فاصله ی نامفهوم

عجیب نیست 
عدم ِدرکِ نادیده ها ست 
که اینجا 
ماه هاست زمستان است 
و سوی تو، آغازِ پاییز است 

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...