سه‌شنبه، آبان ۲۳

تیغ نگاه

چشمانت 
دو میش چموش 
شاخ تیز کرده و خیره 
معصومیت ِ گرگ چشمانم را می درند

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...