جمعه، آذر ۱۷

هذیان به وقت نبودنت


وقتی 
هنوز فکر می کنم که
حس بویایی ام 
کار می کند
نگران نخواهم شد
هرچند که فقط یک خیال باشد
راستی 
خیال را هم می توان سوزاند؟
سوزاندن ِ خیالی که هیچ جلوه ای از واقعیت نداشته است ....
بگذریم 
این روزها
خودم هم نمی فهمم چه می گویم 

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...