جمعه، مرداد ۶

باید دل در بر بگیرم

شانه به شانه 
چراغ قرمز عابر را دویدند
به باران هم نخندیدند
عاشقی ؛
عادتشان شده بود 
بی حرف
بی نگاه 
بی لبخند ...

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...