پنجشنبه، فروردین ۱۰

که نیستی ...

قلم که بر کاغذ می گذارم 

واژه ها 

مثل ِ کودکان ِ مادر مرده 

سرگردان و پریشان 

به سر و روی خود می زنند 


که نیستی ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر