تولدی از جنس ِ مرگ

منم 

همان جوانه ی لاله ای 

که با برف ِ بی خبر ِ هفتمین روز ِ بهار

یخ زد 

و 

از اردیبهشت جا ماند ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب