پنجشنبه، فروردین ۱۰

این بار تو لیلی باش

لازم نیست زن باشی 

یا زنانه شوی

اما 

این بار را 

تو لیلی باش

ببین چگونه 

مجنون ات خواهم شد !

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...