پنجشنبه، فروردین ۱۰

آن زن ِ تنها

زنی تنها 

در بالادست ِ کوه 

به خاطرات رفته اش 

خیره مانده است ...

۱ نظر:

 1. به زن تنها:
  در بالای کوه،مجال اندیشه ست نه بازگویی خاطرات
  بالای کوه باید نشست و به باد گیسوی اندیشه را
  حتا به باد داد؛لحظه سکوت ناب را
  بالای کوه،حرمت دارد


  دیگری بی ربط ولی نگران

  پاسخحذف