مهربان خدایم ...

می دانی 

گاه می اندیشم 

کاش دیدنی بودی 

و باز

پشیمان می گردم 

که اگر مرا 

یارای دیدنت بود 

باز هم می توانستم چنین سهل

از خطا و بخشش سخن برانم ؟نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب