پنجشنبه، فروردین ۱۰

مهربان خدایم ...

می دانی 

گاه می اندیشم 

کاش دیدنی بودی 

و باز

پشیمان می گردم 

که اگر مرا 

یارای دیدنت بود 

باز هم می توانستم چنین سهل

از خطا و بخشش سخن برانم ؟هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر