جمعه، تیر ۹

خزان زده

دیوانه می شوم 
به پاییز 
حتی اگر تابستان باشد 

دور بمان 
که تاب نداری ...


آفرودیته

۱ نظر:

 1. بر دوش کشیده ام زجر تمامی آدمیت را
  مترسانم
  هواری نیست
  به مهمانی دیوانگی هایت آمده ام
  جرعه ای آب بیاور تا گل های شاهپسند را گلویی تازه کنم


  د

  پاسخحذف