جمعه، تیر ۹

پناه بگیرید آتش فشان در آستانه ی انفجار است

لعنت به لعنتی های همیشه 
او که باید باشد 
و 
نیست 


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...